1     2     3     4     5     6     7     8  

    1     2     3     4     5     6  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (08/07/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (07/07/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการคืนดินดีสู่ขุนเขา และปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (05/07/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กิจกรรมย่อยการสร้างรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง (Strong Coop Model : SCM) (25/06/2567)
อ่านทั้งหมด     
ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (12/07/2567)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (20/06/2567)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (04/06/2567)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเยี่ยมชม อนุสาวรีย์ นาดุ๊ก กัล (Nadukkal Herostone) (28/05/2567)
ช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ให้คำแนะนำ ตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับการใช้เงินแผ่นดินแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน (16/05/2567)
เผยแพร่ความรู้ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงโครงการ และการติมตามประเมินผลโครงการในรูปแบบ Infographic (25/04/2567)
อ่านทั้งหมด     
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 (18/10/2566)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ปี 2566 (18/10/2566)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำปี 2565 (25/10/2565)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายนและรายละเอียด 2564 (19/10/2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (07/06/2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2564 (03/05/2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2564 (01/04/2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (01/03/2564)
อ่านทั้งหมด     

<<ข่าวประกาศ

ผู้บริหาร

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
FONTSIZE
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี 200/15 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3456-4210 อีเมล [email protected]

การแสดงผลหน้าเว็บไซด์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดหน้าจอ 1920 × 1050 Pixel