1     2     3     4     5     6     7     8  

    1     2     3     4     5     6  
    1  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ประจำเดือนกันยายน2566 (26/09/2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกดหมาย ผ่านระบบ Facebook Live (25/09/2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่5/2566 (25/09/2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันไผ่โลก ภายใต้โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อการส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่เสริมสร้างรายได้ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อลดสภาวะโลกร้อนในอนาคต (16/09/2566)
อ่านทั้งหมด     
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (28/09/2566)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (25/09/2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (25/09/2566)
คู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 (21/09/2566)
ประชาสัมพัธ์สื่อ VTR ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติ (21/09/2566)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (18/09/2566)
อ่านทั้งหมด     

<<ข่าวประกาศ

ผู้บริหาร

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
FONTSIZE

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 อีเมล [email protected]

การแสดงผลหน้าเว็บไซด์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดหน้าจอ 1920 × 1050 Pixel