ดูภาพขนาดใหญ่ 
 

Counter

 
« กรกฎาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

   ม.ราชภัฏเชียงราย
     ม.ราชภัฏเชียงใหม
     ม.ราชภัฏลำปาง
     ม.ราชภัฏอุตรดิษถ์
     ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
     ม.ราชภัฏนครสวรรค์
     ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
     ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
     ม.ราชภัฏมหาสารคาม
     ม.ราชภัฏเลย
     ม.ราชภัฏสกลนคร
     ม.ราชภัฏอุดรราชธานี
     ม.ราชภัฏนครราชสีมา
     ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
     ม.ราชภัฏสุรินทร์
     ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
     ม.ราชภัฎชัยภูมิ
     ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
     ม.ราชภัฏราชนครินทร์
     ม.ราชภัฏเทพสตรี
     ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
   
    
ม.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

     ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
     ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
     ม.ราชภัฏนครปฐม
     ม.ราชภัฏเพชรบุรี
     ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
     ม.ราชภัฏภูเก็ต
     ม.ราชภัฏยะลา
     ม.ราชภัฏสงขลา
     ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
     ม.ราชภัฏจันทรเกษม
     ม.ราชภัฏธนบุรี
     ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     ม.ราชภัฏพระนคร
     ม.ราชภัฏสวนดุสิต
     ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

 

สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มฯ
ระบบสืบค้นสารสนเทศทางการเงิน
ทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มฯ Online

เครื่องมือเตือนภัย
              ทางการเงิน
      CFSAWS:ss


ระบบสนับนุนการตัดสินใจ  สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ภาคการเกษตร
                 
                     - คู่มือการใช้งาน
                   SEVA2009

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชี

 
 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
เลขที่ 200/15 หมู่ 12  ถนนแม่น้ำแม่กลอง 
ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000
โทรศัพท์ 0 3456 4210 โทรสาร 0 3456 4210 ต่อ 21
E-mail : cadkc@cad.go.th